UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo công tác quy hoạch khu vực đường ven biển

Nhận được chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ, ngay lập tức UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo hoả tốc gửi nhiều đơn vị, sở ngành trên địa bàn đề nghị thực hiện ngừng việc tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ tách thửa, san lấp mặt bằng, phân lô bán nền trên toàn tỉnh.

Quy hoạch đường ven biển là nhiệm vụ cấp bách của Tỉnh Bình Thuận

Quy hoạch đường ven biển là nhiệm vụ cấp bách của Tỉnh Bình Thuận

Nội dung chính của các chỉ đạo là kiểm soát, quản lý hiệu quả việc thực hiện các dự án đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn quản lý. Kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng và cập nhập các đồ án quy hoạch xây dựng được uỷ ban chuyên môn phê duyệt và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tất cả đều đã được UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu rõ ràng với UBND Tp Phan Thiết và UBND các huyện, thị xã liên quan.

Song song với đó là công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm túc, kịp thời đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, nhất là việc đầu tư và cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các khu dân cư tự phát, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở. Trong đó, tập trung kiểm tra, kiểm soát các trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý tách thửa đất vườn ao, đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, ven khu dân cư. Hoặc mua bán sang nhượng bằng giấy tay, xây dựng nhà ở không phép khi chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các trường hợp tự ý tách thửa, mua bán trái phép, xây dựng nhà ở trái phép không phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng….

UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp chặt chẽ với các địa phương kiểm tra thực tế điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo theo quy chuẩn xây dựng mới thực hiện giải quyết hồ sơ tách thửa;

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ phối hợp với UBND cấp huyện kiểm tra, quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng, nhất là việc xây dựng không phép, sai phép công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, đặc biệt là các vùng ven trung tâm thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết;

Sở Xây dựng cần phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường mà có biện pháp kịp thời để ổn định thị trường, phòng ngừa và ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, không để xảy ra tình trạng sốt nóng giá bất động sản và bong bóng bất động sản trên địa bàn tỉnh…

“Sau khi UBND TP. Phan Thiết chỉ đạo, xã có phối hợp với các ngành chức năng của thành phố tổ chức kiểm tra, nắm tình hình liên quan đến sốt đất tại địa phương. Đến hôm nay, tình trạng sốt đất cũng như xe cộ tấp nập như trước đây đang giảm rõ rệt. Hiện nay chủ yếu người mua bán đất tập trung đông và nhiều nhất vào các ngày thứ 7, chủ nhật. Qua nắm tình hình, nhìn chung hiện nay tình trạng sốt đất cũng đã cơ bản ổn”, ông Trần Ngọc Hận, Chủ tịch UBND xã Thiện Nghiệp cho biết.

UBND tỉnh Bình Thuận đã liên tục có những buổi làm việc với UBND các cấp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường để có những phương án, giải pháp kịp thời và phù hợp nhất với các diễn biến xảy ra trong quá trình cải tạo, thi công, thực hiện quy hoạch các khu vực, tuyến đường ven biển Bình Thuận.