TOÀN CẢNH GẤP RÚT THÔNG ĐƯỜNG SÂN BAY PHAN THIẾT ĐỂ LÀM LỄ ĐỘNG THỔ 30/03/2021